Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

This document is written in Finnish. If you wish to get an English version, please send e-mail to anniina@wineandbeyond.fi

1. Rekisteri, pitäjän nimi ja yhteystiedot

Rekisteri: Wine and Beyond.fi sivuston sähköpostilista
Rekisterinpitäjä: Wine and Beyond/Anniina Schreiner
Yhteydenotot rekisteriin liittyen:
anniina@wineandbeyond.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri toimii sähköpostilistana, jonka kautta Wine and beyond.fi hoitaa tiedotusta. Lomakkeen täyttäjiä pyydetään antamaan sähköpostiosoitteensa, jotta heihin voidaan olla yhteydessä. Lomakkeen täyttäminen ei sido tai velvoita mihinkään. 

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Rekisteri sisältää lomakkeen lähettäneiden ihmisten sähköpostiosoitteet. Tiedot liitetään rekisteriin sähköpostiosoitteen ilmoittamisen jälkeen.

4. Rekisterin tietolähteet

Rekisteri perustuu ihmisten itse toimittamiin tietoihin.

5. Tietojen luovutus ja siirto

Tietojen lähettäminen ei anna rekisterin ylläpitäjälle lupaa käyttää niitä mihinkään muuhun kuin viestinnän ylläpitämiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille paitsi ainoastaan lainsäädäntöön perustuvien tiedonsaantioikeuksien sekä luovutusoikeuksien ja -velvoitteiden mukaisesti esimerkiksi viranomaisille.

6. Rekisterin suojaus

Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisesti. Tietoihin on pääsy ainoastaan tässä rekisterissä mainitulla ylläpitäjällä. Rekisteri säilytetään ainoastaan suojatussa, sähköisessä järjestelmässä. Rekisteriin tallennettua tietoa kerätään ainoastaan henkilöiltä itseltään eikä muita lähteitä käytetä. Rekisterin poistamisesta tiedotetaan erikseen.

7. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on Wine and beyond.fi rekisteriin tallennettu. Osoite tarkastuspyynnön lähettämiseksi toimitetaan sähköpostitse vastauksena anniina@wineandbeyond.fi lähetettyyn sähköpostiin.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tietojensa etsimiseksi nimensä ja henkilötunnuksensa. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

 8. Korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua, poistoa tai puutteellisen tiedon täydentämistä henkilötietolain 29 § mukaisesti. Pyynnössä on kerrottava nimi ja henkilötunnus, yksilöitävä ja perusteltava korjausvaatimus sekä kerrottava, millä tavoin tieto pitäisi oikaista.

9. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien tietojen poisto eli oikeus tulla unohdetuksi EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 17 mukaisesti.

Huomaathan, että kirjanpitolain mukaan myyntitositteet on kuitenkin säilytettävä kuusi (6) vuotta.