Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

This document is written in Finnish. If you wish to get an English version, please send e-mail to anniina @wineandbeyond.fi

1. Rekisteri, pitäjän nimi ja yhteystiedot

Rekisteri: Wine and Beyond.fi sivuston sähköpostilista
Rekisterinpitäjä: Wine and Beyond/Anniina Schreiner
Yhteydenotot rekisteriin liittyen: anniina@wineandbeyond.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on väline asiakkuuksien hallintaan, tilausten käsittelyyn ja niiden toimittamiseen sekä laskutukseen ja palvelun kehittämiseen sekä tiedottamiseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään aina ainoastaan tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää häneen kohdistuva suoramarkkinointi.

3. Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat: Nimi, organisaatio, yhteystiedot, laskutustiedot, toimitustiedot. Rekisteri perustuu henkilöiden itse ilmoittamiin tietoihin.

4. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille paitsi ainoastaan lainsäädäntöön perustuvien tiedonsaantioikeuksien sekä luovutusoikeuksien ja -velvoitteiden mukaisesti esimerkiksi viranomaisille.

5. Tietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään viisi (5) vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

6. Rekisterin suojaus

Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisesti. Tietoihin on pääsy ainoastaan tässä rekisterissä mainitulla ylläpitäjällä. Rekisteri säilytetään ainoastaan suojatussa, sähköisessä järjestelmässä. Rekisteriin tallennettua tietoa kerätään ainoastaan henkilöiltä itseltään eikä muita lähteitä käytetä. Rekisterin poistamisesta tiedotetaan erikseen.

7. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on Wine and beyond.fi rekisteriin tallennettu. Osoite tarkastuspyynnön lähettämiseksi toimitetaan sähköpostitse vastauksena rekisterin pitäjälle lähetettyyn sähköpostiin.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tietojensa etsimiseksi nimensä ja henkilötunnuksensa. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

8. Korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua, poistoa tai puutteellisen tiedon täydentämistä henkilötietolain 29 § mukaisesti. Pyynnössä on kerrottava nimi ja henkilötunnus, yksilöitävä ja perusteltava korjausvaatimus sekä kerrottava, millä tavoin tieto pitäisi oikaista.

9. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien tietojen poisto eli oikeus tulla unohdetuksi EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 17 mukaisesti.